જ્યારે બધું જ હોવા છતાં…

જ્યારે બધું જ હોવા છતાં કશું જ નથી,
ત્યારે જ કદાચ સર્જાતું આ શૂન્ય હશે,
અને આ શૂન્યમાંથી જ થતું સર્જન હશે !

© શિવાની ઠક્કર

Advertisements

4 thoughts on “જ્યારે બધું જ હોવા છતાં…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s