હું, એનો મૌન સથ…

હું, એનો મૌન સથવારો;
તડકામાં, એને શાતા આપનાર છાંયો !

~ શિવાની ઠક્કર

Advertisements

One thought on “હું, એનો મૌન સથ…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s