ખુદના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર…

કોઈ જીદ્દ નથી, અહં નથી, ગુસ્સો નથી, ફરિયાદ નથી…!

છે તો માત્ર, મળેલી જિંદગી પ્રત્યે ભરપૂર સન્માન અને ખુદના અસ્તિત્વનો સહજ-સંપૂર્ણ સ્વીકાર….

Advertisements

3 thoughts on “ખુદના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s